FAQ

Preguntes més freqüents

Aquí podràs trobar un recull dels dubtes més habituals a l’hora de construir una casa nova o fer una rehabilitació tant parcial com integral.

Quant es triga a fer un projecte?

El projecte ha de ser un procés recorregut sense pressa però sense pausa. Un bon projecte depèn tant del projectista com de la confiança dels clients. De l’interès i implicació de totes les parts s’esdevindrà una més completa definició de la casa i, per tant, una millor planificació de l’execució, evitant imprevistos i retards.

Com podem assegurar aquests terminis de temps?

L’ús d’un bon sistema de planificació permet establir totes les interaccions que es donen en el procés de construcció, de manera que els operaris que intervenen aconsegueixen estar ben coordinats per tal d’evitar al màxim temps o dies perduts. En aquest sentit utilitzem el “Sistema de l’últim planificador” (LPS) que garanteix un elevat grau de compliment en el pas de la teoria a la pràctica.

Sabré les característiques i qualitats dels elements de la meva casa?

Amb l'ús de la metodologia BIM per elaborar el model virtual de la casa, poden quedar definits tots els elements de la casa fins al nivell de detall que es vulgui. Es poden elaborar llistats i els usuaris poden saber totes les característiques dels materials i la seva qualitat, donat que cada element dibuixat pot venir acompanyat de la fitxa del fabricant (qualitats i marques queden registrades en el model virtual). L'usuari sap en tot moment què és el que està comprant, i pagant, per la seva casa.

Una casa amb alta eficiència energètica és més cara de construir?

Efectivament, la despesa inicial és més cara, en funció del grau d’eficiència establert. L’amortització d’aquesta despesa en el temps es pot estudiar i establir un període en anys per tal que els usuaris decideixin, amb les dades a la mà, quin tipus de casa i de despesa volen realitzar.

Quant es triga a construir una casa de nova planta?

Bàsicament depèn del sistema constructiu. Un sistema tradicional (formigó, maons...) necessita uns 12 mesos. Un sistema amb components industrialitzats o fabricats a taller necessita uns 6 mesos.

Entendré la documentació (dibuixos de plànols i característiques) de la meva casa abans de veure-la acabada?

Amb l'ús de la realitat virtual les persones poden veure l'aspecte final de la casa abans de començar les obres, i poden triar materials d'acabat, textures... També poden "caminar" per dins la casa i comprendre la volumetria dels espais, aspecte aquest últim que només amb els plànols costa d'imaginar-se.

És molt car construir?

El preu d’una casa depèn de molts factors (tipus de parcel·la, forma geomètrica de la casa, qualitat dels materials, eficiència energètica, equipaments...). Per una casa de nivell mig podem establir un valor aproximat d’entre 1450 i 1550 €/m2.

A més et financiem el teu projecte fins a 60.000€ si després del nostre estudi determinem que es una obra viable.