Avís legal

Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de egonhaus.com, domiciliada a Carrer Saclosa 17 Baixos, 08242 Manresa, la raó social del responsable del tractament és Egon Haus S.L., de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

Egon Haus S.L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats de el tractament de l’empresa denominat gestió d’usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de el mateix titular de l’tractament en el moment d’emplenar el formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb fins exclusius de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza Egon Haus S.L. i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Egon Haus S.L. estem tractant les seves dades personals. Per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Tots els camps del formulari online marcats com a obligatoris són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La web egonhaus.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat d’Egon Haus S.L., ja que ha actuat amb la deguda diligència per a protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la web egonhaus.com es troba determinada en l’apartat corresponent.

La web egonhaus.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’elles, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades, l’usuari de la web els comunicarà el responsable de l’arxiu, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació de servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.


Egonhaus Inmobiliària


Egonhaus Constructora


Egonhaus Arquitectura

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Avís Legal   –   Política de Privacitat  –   Política de Cookies