Ens agradaria ser capaces d’executar obres que responguin al somni del client i sentir que n’hem format part.

Sílvia Mas, Pilar Ruiz i Paula Herrera formen part de l’equip de professionals de 361 Group. Les tres desenvolupen rols molt diferents en cada una de les empreses que formen part del grup.

Abans d’entrar en matèria, demanem que es defineixin les unes a les altres dins l’entorn laboral i ràpidament, s’intueix una relació de complicitat marcada pel respecte i el reconeixement de les unes envers les altres.

Amb aquesta entrevista us convidem a descobrir des d’un punt de vista coral i molt proper com aquestes tres dones veuen i senten Egonhaus, la nova aposta de 361 Group.

Quin és l’origen d’Egonhaus?

Bàsicament neix de la necessitat de tenir cura i de donar l’atenció que requereix un tipus de client privat molt diferent del perfil de client de Construccions 360+, on principalment es desenvolupa obra civil, explica Pilar Ruiz.

Egonhaus sempre s’ha entès com una aposta independent de Construccions 360+?

Separar Egonhaus de Construccions 360+ va ser una decisió intel·ligent, diu Pilar, perquè els recursos, les necessitats i les realitats són diferents i, per tant, aquest projecte requeria uns altres tipus de talents. Gestionar correctament una obra civil requereix un equip diferent del que es precisa per a dur a terme l’obra privada, afegeix Sílvia Mas, per exemple; les tipologies de disseny o les formes de treballar.

El disseny a Egonhaus és un aspecte destacable…

No només el disseny, també la forma de concebre la construcció, de relacionar-nos amb el client i amb l’entorn a través de la construcció sostenible, respon Sílvia.

Quins altres aspectes destacaríeu d’Egonhaus?

S’ha posat èmfasi en l’acompanyament personalitzat al client, explica Paula Herrera, ja que sempre podrà comptar amb una persona de referència capaç de respondre a les seves preguntes i d’oferir solucions reals. Vindria a ser la idea del vestit fet a mida portada al sector de la construcció, el client sentirà el suport i l’assessorament d’un professional en tot moment, afegeix Pilar.

S’ha parlat d’Egonhaus com una alternativa a les altres constructores…

Egonhaus simplement és una aposta. És un projecte on a més de construir cases o el que sigui que necessitis que fem, posa al servei de les persones a tot un equip de professionals capacitats i implicats en tot el que fan, fins al punt de sentir seu el projecte encarregat, diu Sílvia.

En el nostre cas, i sense menysprear a ningú, posem l’accent en la capacitat de poder oferir una solució totalment integral i personalitzada, perquè sabem que cada client és diferent, per això tenim en compte diversos matisos constructius, perquè no tot és blanc o negre. Per això és fonamental una persona de referència que actuï de pont entre el client i els tècnics, assenyala Pilar.

Com us agradaria veure Egonhaus en un futur no molt llunyà?

M’agradaria que les persones que hagin de trobar Egonhaus la trobin i al revés, respon Pilar. Que es doni una trobada amable entre el client i l’empresa, diu Paula. A mi m’agradaria que es parlés bé d’Egonhaus, perquè al final, les persones parlem de les nostres experiències i això significarà que a més a més de fer-ho bé, hem estat capaces de connectar amb les persones respon Sílvia.